דיור מוגן

דיור מוגן

הדיירות המוגנת צמחה וקמה בארץ עוד לפני קום המדינה, מאז שנות ה-30′, בעקבות מצוקת הדיור אשר התעוררה כפועל יוצא מגלי העלייה באותה תקופה.

במטרה להגביל את העלאת דמי השכירות בדירות מגורים ובבתי עסק נחקקו פקודות מנדטוריות, שאפשרו העלאת דמי שכירות רק על פי החלטת השלטונות. הגבלת דמי השכירות הביאה, בסופו של דבר, לשחיקה בערך הכלכלי של דמי השכירות, וליצירת מסחר בזכויות לדמי שכירות “מוקפאים” תמורת דמי מפתח.

ברבות השנים והמצוקה הכלכלית, לפקודות מנדטוריות אלה , אשר אומצו על ידי המחוקק הישראלי, לאחר קום המדינה, נוספו חוקים ותקנות, שקובצו בסופו של דבר לנוסח המשולב של חוק הגנת הדייר משנת 1972.

החוק מתייחס לשתי קבוצות עיקריות של נכסים – נכסים שמוגדרים כ”בתי עסק” ונכסים שמוגדרים כ”דירות מגורים”.

התוצאה של החוק, לפיה אין לבעל הבית תמריץ לשפץ את הבניין שבבעלותו, ולדיירים המוגנים אין כל עניין בהשקעת כספים בנכס שאינו שלהם, מביאה למצב של הזנחה של בניינים רבים, במיוחד במרכזי הערים הוותיקות.

בשלב זה נכנסות לתמונה העיריות, המגדירות את המבנים כ”מבנים מסוכנים” בדרגות חומרה שונות, ומפעילות על בעלי הבתים מכבש לחצים במטרה לחייבם לשפץ את הבניינים בסכומי עתק.

משרד עו”ד שלומית בק מייצג בעלי בתים רבים מול העיריות ומול הדיירים המוגנים, אשר במקרים רבים מסרבים להשתתף בחלקם היחסי בהוצאות השיפוץ.

משרד עו”ד שלומית בק מייצג אף בעלי בתים המעוניינים למכור את נכסיהם, ביצירת קשר עם משקיעים ויזמים, תושבי חוץ וישראליים, כשהליווי נמשך לשלב בדיקת הזכויות בעירייה, בדיקת היבטי המיסוי ותכנון המס, עריכת הסכם המכר ועד הרישום הסופי בלשכת רישום המקרקעין (“טאבו”).