שלומית בק - עורכת דין

עו”ד שלומית בק קיבלה את התואר “בוגר במשפטים” (.LL.B) בתום לימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב בשנת 1986, והצטרפה כחברה מן המניין ללשכת עורכי הדין בישראל בשנת 1987.

בתום לימודי המשפטים שירתה עו”ד שלומית בק, במסגרת שירותה הצבאי הסדיר, במחלקה המשפטית של נציב קבילות החיילים (“נקח”ל”).

בשנת 1989 הקימה עו”ד שלומית בק את המשרד.

במהלך שנות פעילות המשרד ובמקביל לפעילויותיו השוטפות שמשה עו”ד שלומית בק בתפקידים שונים, וביניהם –

* יועצת משפטית לחברת “עמידר”, תפקיד הכולל יעוץ משפטי והגשת תביעות פינוי כנגד דיירים בדירות השיכון הציבורי.

* יועצת משפטית מטעם היועץ המשפטי לממשלה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה “לודים”, במסגרתו ניהלה עו”ד שלומית בק הליכים משפטיים כנגד בנייה ללא היתר ושימושים חורגים בישובים שבתחום הוועדה, בנוסף לייעוץ משפטי שוטף לוועדה.

* יועצת משפטית לעמותת “התאחדות בעלי בתים”.