מס ערך מוסף – פרופ' יוסף גרוס וד"ר אבי אלתרמס ערך מוסף – ספרם של פרופ' יוסף גרוס וד"ר אבי אלתרעו"ד שלומית בק השתתפה כעוזרת מחקר בכתיבת הספר.
העברת זכויות דיירות מוגנת לדור הבאפורסם בדו – ירחון לענייני מקרקעין "מקרקעין", הוצאת רונן, כרך ד', מס' 4, יולי 2005, עמ' 3.העברת זכויות דיירות מוגנת לדור הבא
מאמרה של עו"ד שלומית בק, המתייחס לפגיעה החמורה בזכויות הקנייניות של בעלי הבתים, לנוכח ההוראות בדבר העברת הזכות לדיירות מוגנת עם פטירתו של הדייר המוגן.
לך תוכיח שלא שולמו דמי מפתחפורסם במוסף "גלובס נדל"ן", 9 – 10 בינואר 2005.לך תוכיח שלא שולמו דמי מפתח
מאמרם של השמאי דן לאופר ועו"ד שלומית בק, הדן בשאלת הנטל להוכחת אי תשלום דמי מפתח, כפתח לאפשרות לגבות דמי שכירות כלכליים – ריאליים מבתי עסק.