• אני בעלים של דירה, ובה זוג דיירים מוגנים משנות ה-50′. הדיירים לא שלמו דמי מפתח עם כניסתם לדירה. האם הם עדיין מוגנים? האם הם מחוייבים לשלם לי שכר דירה ריאלי?

תשובה:
עצם העובדה שהדיירים המוגנים, בדירת המגורים שבבעלותך, לא שלמו דמי מפתח עם כניסתם לדירה, אינה פוגעת כיום במעמדם כדיירים מוגנים, ולא מאפשרת העלאת דמי שכירות. הרלוונטיות היחידה לאי תשלום דמי מפתח בדירת מגורים הינה במקרה וקיימת עילת פינוי כנגד הדיירים, והם טוענים לקבלת “סעד מן הצדק”, על פי סעיף 132 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972 . הדבר שונה בבית עסק – בית עסק שלא שולמו בעדו דמי מפתח חייב לשלם דמי שכירות כלכליים – ריאליים, על פי תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק – אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות), התשמ”ג – 1983, וזאת ממועד התיקון לתקנות, שנכנס לתוקף ביום 15.3.2002.

Comments are closed.