• אנו בעלים של מושכר המושכר בשכירות מוגנת. הדייר המחזיק במחסן לא שילם לנו את דמי השכירות במשך קרוב לשנתיים. האם יש לנו עילת פינוי?

תשובה:
אי תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם, במשך שנתיים רצופות, מהווה עילת פינוי כפולה: במקרה המתואר על ידיכם קיימת, מן הסתם, הפרה של הוראות חוזה השכירות, המחייבת תשלום דמי שכירות במועדים קבועים, שזוהי עילת פינוי בפני עצמה, לפי סעיף 131 (2) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972 , והן הפסקה ארוכה ומשמעותית בתשלום דמי השכירות, שזו עילת פינוי נוספת, לפי סעיף 131 (1) לחוק.

כך נפסק בת”א 34579/04 שפיר נ’ פינקוס (בימ”ש שלום תל אביב, כב’ השופט חיים טובי). בית המשפט קבע כי קיימת עילת פינוי נגד הדייר, עקב אי תשלום דמי השכירות במשך תקופה של כשנתיים, אולם החליט כי הדייר זכאי לסעד מן הצדק, לפיו לא יפונה מהמושכר תמורת תשלום סך 15,000 ₪ לבעלים. על פסק הדין הוגש ערעור.

Comments are closed.