• אבי המנוח, שנפטר לפני כחודש, היה דייר מוגן בחנות. אמי המנוחה הלכה לעולמה לפניו. האם אני יכול לרשת את הזכויות בחנות? האם אני יכול להפעיל את החנות? האם אני יכול להשכיר אותה?

    תשובה:
    זכויות דיירות מוגנת אינן עוברות בירושה. כדי שזכויותיו של אביך בחנות יעברו אליך, על פי סעיפים 23 ו- 26 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972 , נדרש ממך להמשיך ולנהל את העסק אותו ניהל אביך בחנות, בין בעצמך ובין באמצעות אחרים. השכרת החנות לצד שלישי עלולה להביא לתביעת פינוי.

    בת”א 119775/01 אקרלינג נ’ בליס (בימ”ש שלום תל אביב, כב’ השופט אשר גולדין), ניתן פסק דין לפינוי מספרה בגבעתיים, כשהוכח שמי שהפעיל את המספרה לאחר פטירתו של הדייר היה אדם זר, שהפעיל את העסק באופן עצמאי, ולא מטעמה של בת הדייר המנוח, שטענה לזכויות בחנות.

Comments are closed.