• אני בעלים של בית עסק ובו דייר מוגן, המפעיל עסק של מרפדיה. הדייר מבקש לעזוב, ולהכניס במקומו דייר אחר, שהוא חברה בע”מ. האם אני יכול להתנגד להעברה? האם הדייר יכול להכניס דייר אחר במקומו ללא הסכמתי?

תשובה:
על פי סעיף 96 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972, במקרה בו הדייר ה”מוצע” הינו חברה בע”מ, או כל גוף מאוגד אחר, סירוב בעל הבית להעברה יחשב כסביר ויתקבל על ידי בית דין. הסיבה היא כי תאגיד נחשב כ”בן אלמוות”, ולפיכך הסיכוי הקיים לבעל הבית לפנותו ביום מן הימים הינו קלוש.

בכל מקרה, הדייר אינו יכול מבחינה חוקית להעביר את זכויותיו לדייר אחר ללא קבלת הסכמת בעל הבית.

Comments are closed.