• אני בעל בניין, שנדרש על ידי העירייה לבצע בבניין שיפוץ יסודי. מהו החלק בהוצאות השיפוץ שאני זכאי לקבל חזרה מהדיירים המוגנים שבבניין? האם עלי ליידע את הדיירים המוגנים ולערב אותם בבחירת הקבלן המבצע?

תשובה:
על פי סעיף 68 (א) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972, חייב בעל הבית לדאוג להחזקת הבניין במצב תקין וראוי לשימוש. מאידך, מטיל החוק בסעיף 68 (ד) חובה על הדיירים המוגנים להשיב לבעל הבית את חלקם היחסי מההוצאות שהוציא בעל הבית לצורך האמור.

בתקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל”א – 1971, מופיעה רשימה של התיקונים האמורים, ביניהם: תיקון פגמים בקונסטרוקציה, תיקונים בקירות חוץ, בחדרי כניסה ומדרגות, תיקונים בגג ובחצר, תיקוני אינסטלציה סניטרית וחשמל ועוד.

בעיקרון, חלקו של דייר מוגן הינו מחצית מהחלק היחסי של הדירה או בית העסק שהינו מחזיק בו מכלל הבניין, כשהחישוב נעשה על פי מספר חדרים, במקרה שהבניין מורכב בעיקרו מדירות, ולפי שטחים כשמדובר במבנה מסחרי. אין חובה חוקית ליידע את הדיירים מראש בדבר ביצוע העבודות ואין חובה חוקית לערב אותם בבחירת הקבלן המבצע.

Comments are closed.