• אני בעלים של דירה, ובה מתגוררת דיירת מוגנת, קשישה. לאחרונה התברר לי שנכדתה של הדיירת עברה להתגורר עמה. מה עלי לעשות כדי לשמור על זכויותי?

תשובה:
ראשית עליך לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בחוזה השכירות. אם אין ברשותך חוזה שכירות, ואין כל אפשרות לאתרו, כמעט ואין מה לעשות. אם בחוזה קיימת הוראה כי לדייר אסור לתת לאחר זכות שימוש בדירה, בתמורה או ללא תמורה, אזי ביכולתך לפעול למניעת המגורים של הנכדה, ואף לפינוי הדיירת הקשישה עקב הפרת החוזה על ידה.

לאור גילה המתקדם של הדיירת, עליך לנקוט בצעדים דחופים, שכן במרבית המקרים כניסת נכד או בן משפחה אחר לדירה, ומגורים עם הדייר הקשיש, מיועדים להכשיר העברת הזכויות לבן המשפחה לאחר פטירת הדייר.

Comments are closed.